เอเอ็มอี เอ็กซ์เพรส มันนี่ คือผู้ให้บริการทางการเงินในระบบที่ได้รับอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง ให้เงินกู้บุคคลทั่วไป พิโก ไฟแนนซ์

หากคุณกำลังมองหาผู้ให้เงินกู้ ผู้ให้สินเชื่อ เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายหมุนเวียน หรือเสริมสภาพคล่อง เอเอ็มอี เอ็กซ์เพรส มันนี่ คือคำตอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 20 – 57 ปี
 • รายได้ 10,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 • อายุการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สำหรับผู้ที่อาศัยหรือมีที่ทำงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ
เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบคำขอสินเชื่อบัญชาเงินด่วน
 • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็น 2 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือนอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง
 • สำเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่ต้องการให้โอนเงินเข้า
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลังที่เงินเดือนเข้า 3 เดือนล่าสุด
 • กรณีมีรายได้อื่นๆเพิ่มเติม รายการเดินบัญชีย้อนหลังรายได้ 6 เดือนล่าสุด (ถ้ามี)
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลังเงินออม 3 เดือนล่าสุด (ถ้ามี)
 • สำเนาใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต 2 เดือนล่าสุด
 • รายงานข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตฉบับจริงครบทุกหน้า (กรณีตรวจข้อมูลเครดิต)
อัตราดอกเบิ้ย

อัตราดอกเบิ้ยและค่าธรรมเนียม

 • อัตราดอกเบี้ย 18-36% ต่อปี
 • ค่าติดตามทวงถาม 80 บาท ต่อรอบบัญชี
 • ลดต้นลดดอก
 • ผู้กู้ยินยอมจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ